Personal

 

Bengt Södersten, Göran
Åkeriansvarig
070-3033047, 0703405520
Lars Gustavsson                    Magnus Danielsson       Alexander Höglund                   
Chaufför                                 Chaufför                          Chaufför                                      
070-3405514                                                                0766266540
Mats Ytterberg
Chaufför
070-3405517
Kristoffer Ladman
Chaufför
070-3405515
Arne Åberg/Markus Vidlund   Rasmus  Vidlund          Erik Karlsson 
Chaufför                                   Chaufför                        Chaufför
070-3405516                            073-9593580                 0730813726
Peter Andersson
Chaufför
070-3405518